Druhy skla používané na zábradlia, zastrešenia, sklenené konštrukcie

Sklo je materiál, ktorý sa získava v dôsledku tavenia oxidu kremičitého (SiO2) s rôznymi prídavkami zvolenými v príslušných pomeroch a následného rýchleho ochladenia tak, aby nedošlo do úplnej kryštalizácie oxidu kremičitého a v štruktúre ostalo čo najviac amorfnej látky, ktorá je z formálneho hľadiska prechladená kvapalina. Ku surovinám používaným na výrobu tradičného skla sa počíta kremičitý piesok (SiO2) a prídavky, najčastejšie: uhličitan sodný (Na2CO3) a uhličitan vápenatý (CaCO3), taviace prísady: oxidy boru a olova (B2O3, PbO) a farbiva, ktorými sú najčastejšie oxidy prechodných kovov (kadmium, mangán a iné). Suroviny sú miešané a tavené v sklárskej peci (tzv. sklárskej vani) pri teplote 1400-1500°C a následne formované do výrobkov pred úplným stuhnutím. Výroba skla bola známa už pred viac ako piatimi tisícmi rokov. V 1. stor. pred Kristom sa už používala metóda vytvárania predmetov fúkaním, 19. storočiu bola vynájdená metóda odlievania.

Bezpečnosť

Vlastnosťou obyčajného skla do okien je krehkosť, rozpadne sa na dlhé ostré kúsky, ktoré môžu spôsobiť závažné, niekedy aj smrteľné úrazy. Hlavná vlastnosť vrstveného bezpečnostného skla spôsobuje, že medzivrstva z fólie alebo živice zmierňuje energiu úderu a pôsobí proti preniknutiu. Napriek tomu, že sklo je možné rozbiť, sklenené fragmenty držia prilipnuté ku strednej vrstve, čím sa minimalizuje riziko úrazov. V sklenených svetlíkoch, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, sú kolmé sklenené inštalácie a sklenené priečky vystavené na nebezpečenstvo rozbitia. Bez vrstveného skla by tak mohlo byť padajúce sklo veľkým ohrozením. Na rozdiel od všetkých iných typov, vrstvené sklo pozostává po rozbitiu stabilné, čím chráni ľudí pred úrazmi.

Druhy skla:

Kalené sklo

Proces kalenia skla má obrovský vplyv na jeho mechanickú pevnosť: tj. odolnosť na rozbitie, ohyb a na tepelnú výdrž, napr. na náhle ochladenie alebo zohriate skla. Pevnosť kaleného skla je až 6 razy väčšia ako pevnosť obyčajného skla. Kalené sklo je tiež nazývané bezpečnostné sklo, pretože v prípade rozbitia sa rozpadne na stovky bezpečných kúskov veľmi malej veľkosti. Počas postupu kalenia sa sklo zohrieva na teplotu cca 700 stupňov Celzia a následne je rýchlo schladené stlačeným vzduchom. Prednosťou tohto postupu je skutočnosť, že neovplyvňuje vonkajší vzhľad skla iba mení vnútorné usporiadanie materiálu. Jestvuje možnosť maľovať a vypaľovať bezpečnostné sklo počas procesu jeho kalenia. Bezpečnostné tepelne kalené sklo má veľmi široké použitie v stavebníctve, nábytkárstve, výrobe elektrických spotrebičov pre domácnosti, automobilovom priemysle, železničnej, leteckej, lodnej doprave, a mnohých iných odvetviach hospodárstva.

Tabuľové sklo

Tabuľové sklo je základný výrobok používaný na výrobu kaleného, laminovaného, saténového, pieskovaného, lakovaného a in. druhov skla. Po tepelnom spracovaniu má ideálne hladký povrch, bez optických znetvorení. Ploché sklo, ktoré je priezračné, má zelenkavý alebo modravý odtieň, ktorý môžeme vidieť predovšetkým na hranách skla. Priepustnosť svetla závisí na hrúbke sklenenej tabule a je závislá na obsahu oxidov železa v sklenenej hmote.

  Použitie:
 • - sklenené zástavby, celosklenené dvere, posuvné dvere
 • - steny, sprchové kabíny
 • - sklenené prvky vybavenia interiérov
 • - sklenené schody, sklenené dlážky, zábradlia


Biele sklo

Toto sklo je prakticky bezfarbé a zelenkavé sfarbenie, typické pre obyčajné tabuľové sklo, tu bolo úplne odstránené. Typickou vlastnosťou bieleho skla je vysoká priepustnosť svetla a dokonalé prepúšťanie slnečnej energie. Nachádza použitie všade tam, kde sú jeho estetické prednosti a optické vlastnosti, predovšetkým prehľadnosť, najviac žiaduce.

  Použitie:
 • - celosklenené dvere, posuvné dvere, sprchové kabíny
 • - zabudované kuchyne
 • - sklenené prvky vybavenia interiérov
 • - sklenený obklad stien
 • - sklenené dlážky


Pieskované sklo

Pieskované sklo je spracované mechanickým procesom, počas ktorého pôsobí na povrch skla prúd drobného piesku (korundu) vychádzajúci z trysky pod vysokým tlakom. Spôsobuje to, že sa povrch skla stáva drsný a neprehľadný (v dôsledku vyrývania pieskom mikroskopických častíc skla). V prípade zalepenia časti skla ochrannou fóliou ešte pred postupom matovania ide matovať sklo iba v odkrytých miestach. Takýmto spôsobom je možné vytvárať vzory, pieskované nápisy apod.

Saténové sklo (mliečne)

Pre saténové sklo je typický trvalý, rovnomerný, matný povrch, ktorý s postupujúcim časom nestráca svoje vlastnosti. Matný povrch sa dobre umýva a nerobí problémy s udržaním správnej hygieny. Pre saténové sklo je typická vysoká priepustnosť svetla, zaisťuje maximálne osvetlenie interiéru pri dodržaniu súkromia. Efekt matného povrchu získaný počas matovania (z použitím leptania kyselinou) jednej zo strán tabule. Sklo leptané kyselinou splňuje požiadavky, okrem iného, v oblasti tepelnej a akustickej izolácie.

  Použitie:
 • - pevné a posuvné dvere
 • - výplň zábradlí
 • - priečky balkónov
 • - schody, dlažby
 • - sprchové kabíny a vaňové zásteny


Sklenené dvere

Sklenené dvere sú v posledných rokoch stále viac populárne. Vyplýva to predovšetkým z mnohých estetických a hygienických predností, preto aj projektanti čoraz častejšie, predovšetkým vo verejných budovách, zavádzajú riešenia, v ktorých jedným z prvkov priečok sú sklenené dvere. Môžu sa vyskytovať samostatne, alebo ako jedná z časti vnútorných sklenených stien (napr. priečok) alebo vonkajších (napr. vo vitrínovej zástavbe).

Za sklenené dvere sa považujú také, ktorých krídla - z výnimkou kovania, prípadne iného príslušenstva, sú celé vyrobené zo sklenených tabúľ (samostatných tabúľ – jednotných alebo vrstvených lepených, alebo z konštrukcií z dvoch alebo viac skiel).

Konštrukčným materiálom v takýchto krídlach je sklo. Sklenené dvere môžu mať zárubne (vyrobené najčastejšie z hliníkových profilov), alebo to môžu byť dvere bez zárubní, v ktorých sú krídla usadené na pántoch upevnených bezprostredne do stien, najčastejšie tiež sklenených, prípadne sú usadené na tŕňových pántoch, pripevnených ku dlážke a stropu (predovšetkým sa týka dverí do miestností v kancelárskych budovách).

Pokiaľ ide o legislatívne predpisy, v tejto chvíli chýbajú normy a dokumenty tuzemské aj európske, ktoré by sa bezprostredne vzťahovali ku vnútorným skleneným dverám. Zverejnená v poslednej dobe norma (PN-EN 14351-1 Okna a dvere - Norma výrobku, prevádzkové vlastnosti – Časť 1.: Vonkajšie okna a dvere bez vlastností týkajúcich sa požiarnej odolnosti a/alebo dymotesnosti) sa týka vonkajších sklenených dverí.

Tato norma obsahuje zmienku o sklenených dverách bez zárubní, ale nie sú v nej rozlíšené sklenené a tradičné dvere, v ktorých sklo plní iba úlohu výplne krídla dverí a nie konštrukcie. Je treba aj povedať, že v porovnaní s tradičnými dverami je nutné v sklenených dverách klásť o veľa väčší dôraz na otázky bezpečnej prevádzky. Spojuje sa to s technickými vlastnosťami skla, ako sú priezračnosť a krehkosť, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie napr. v prípade pádu človeka na dvere (keď ich prehľadne) alebo úderu niečím ťažkým alebo tvrdým. Sklenené dvere sú v poslednej dobe stále viac populárne. Vyplýva to predovšetkým z ich početných estetických a hygienických predností, preto aj projektanti stále častejšie, predovšetkým vo verejných budovách, zavádzajú riešenia, v ktorých sú jedným z prvkov priečok sklenené dvere. Môžu sa vyskytovať samostatne, alebo ako jedná zo súčasti vnútorných (napr. priečok) alebo vonkajších (napr. vo vitrínovej zástavbe) sklenených stien.

Odporúčaný rozsah použitia bezpečnostných stavebných skiel a skiel so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu obsahuje nasledujúca tabuľka:

Aktuality

PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
Podsvietené držadla. Nový výrobok ESKATT. Systém osvetlenia cesty prechodu ku zábradliu.
Podsvietené zábradlia ES-LIGHT
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
Nový výrobok ESKATT. Profil pre samonosné zábradlie od 1,5 do 3,5kN, široká paleta príslušenstva.
ESKATT ZÁBRADLIA ES-GLASS-SUPPORTING-3000
INTERNETOVÝ OBCHOD
INTERNETOVÝ OBCHOD
Hotové zostavy zábradlia už od 175,00 zl za bm bez DPH. Viac ako 5000 prvkov zábradlí na samostatné montovanie.
Internetový obchod e-shop Ponuka obchodu Eskatt
Mazovský región, POĽSKO
Mazovský región, POĽSKO
Viac ako 650 bm zábradlí na balkónoch a schodiskách a zabezpečovacie systémy okien.
Sklenené zábradlia ES-GLASS-PANEL
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Zábradlia s perforovaným plechom, tepelne spájaná sieť
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Sklenené zábradlia profilový systém
NARBONNE, FRANCÚZSKO
NARBONNE, FRANCÚZSKO
Viac ako 120 bm zábradlí s lankami a sklených samonosných zábradlí.
Zábradlia z nerezovými lankami
JERSEY, Spojené kráľovstvo
JERSEY, Spojené kráľovstvo
Viac ako 190 bm zábradlí z kaleného skla 10 mm v oceľovej konštrukcii.
Sklenené zábradlia ES-GLASS-PROFIL
FRANKFURT, NEMECKO
FRANKFURT, NEMECKO
Viac ako 120 bm zábradlí z kaleného skla 10 mm upevneného spojkami.
SKLENENÉ ZÁBRADLIA ES-GLASS-PANEL
INŠTALÁCIA GALÉRIA
INŠTALÁCIA GALÉRIA
Realizácia balustrád viac ako 25 rokov!.
Zábradlia z nerezovými lankami
\