Výroba systémov zábradlí ESKATT

Výroba systémov zábradlí ESKATT
Výrobu systémov zábradlí začíname od návrhu vytvoreného s použitím programu AUTOCAD na základe individuálnych dohôd so zákazníkom alebo miestneho šetrenia v objekte. Vytvorený návrh je po schváleniu predaný na prevedenie konštrukčných výpočtov pevnosti na statickú záťaž podľa noriem pre každý objekt. Dôležité je, aby bola určená v každom prípade príslušná záťaž na základe mapy objektu. Hrúbka jednotlivých prvkov je zvolená na základe pokynov a ukazovateľov noriem.

Príprava výroby

Príprava výroby
V etape prípravy výroby sa vytvára konštrukčno-technologická dokumentácia produkovaných výrobkov. V rámci technickej prípravy výroby je treba: pripraviť konštrukčnú dokumentáciu, pripraviť technologickú dokumentáciu, spracovať normatívy spotreby materiálov a práce, navrhnúť a vykonať technologické vybavenie, zaviesť výrobu. V najširšom význame sa ku tomu pripojujú ešte aj: spolupráca pri riešení bežných výrobných problémov, reagovanie na meniace sa očakávania našich zákazníkov. Dokumentácia určuje aj druh použitých strojov a zariadení na výrobu zábradlia alebo iných konštrukcií zo skla a ocele.

Voľba materiálov

Voľba materiálov
Naša firma má kvalifikovaných dodávateľov surovín na výrobu oceľovo-sklenených prvkov, ktorí vopred prešli overením podľa kritérií hodnotenia dodávateľov v procesu optimálnej voľby dodávateľov nie len z hľadiska ceny surovín, ale aj z hľadiska mnohých kvalitatívnych ukazovateľov. V prípade atypických návrhov sú naši noví dodávatelia hodnotení na základe: dodržiavania termínov dodávok, vlastnenia certifikovaného SRK (systém riadenia kvality), odporúčania našich zákazníkov, auditov u dodávateľa, výstupnej kontrola dodávok, certifikácie výrobkov, iných dôkazov potvrdzujúcich kvalitu dodávok, cenu, apod.

Rezanie, ohýbanie, obrábanie prvkov

Rezanie, ohýbanie, obrábanie prvkov
Na základe prevedených dielenských návrhov vyrábame prvky z polotovarov, tj.: rúry, ploché kovové prvky, plechy, tyče, lanka apod.: V závislosti na komplikovanosti konštrukčných prvkov používame pásové píly, sústružnícke čelné spracovanie rúr automatom, ohýbanie a profilovanie oceľových prvkov, vŕtanie otvorov, frézovanie, sústruženie, tvarovanie, apod.

Rezanie plazmou a laserom

Rezanie plazmou a laserom
V závislosti na použitých konštrukčných prvkoch sú oceľové prvky rezané plazmou v prípade konštrukcií, ktoré nevyžadujú veľkou presnosť, alebo laserom - na miestach, kde je potrebná veľká presnosť a hladký estetický povrch napr. otvory na prechod tyčí cez stĺpiky zábradlia. V prípade zvláštnych konštrukčných riešení používame profilové tvarové rezanie prvkov s použitím vhodnej, digitálne riadenej hlavy. Hrúbka prvkov, ktoré je možné rezať laserom, je do 15 mm hrúbky nerezového plechu a 30 mm hrúbky obyčajného plechu.

Montovanie zábradlí

Montovanie zábradlí
Montovanie zábradlí vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci našej firmy po predchádzajúcim zaškolení a po predaní dokumentácie. Všetky práce vykonávame v súladu s pravidlami stavebníctva a všeobecne používanými normami. Na inštalovanie zábradlí používame výhradne zariadenia s aktuálnymi certifikátmi a povolené príslušnými inšpekciami. Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbe väčšinou vznikajú prekážky, môžu naši zamestnanci v každej etape inštalácie zmeniť konfiguráciu zábradlia, alebo oceľových konštrukcií.

PRODUKTY ESKATT

Aktuality

PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
Podsvietené držadla. Nový výrobok ESKATT. Systém osvetlenia cesty prechodu ku zábradliu.
Podsvietené zábradlia ES-LIGHT
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
Nový výrobok ESKATT. Profil pre samonosné zábradlie od 1,5 do 3,5kN, široká paleta príslušenstva.
ESKATT ZÁBRADLIA ES-GLASS-SUPPORTING-3000
INTERNETOVÝ OBCHOD
INTERNETOVÝ OBCHOD
Hotové zostavy zábradlia už od 175,00 zl za bm bez DPH. Viac ako 5000 prvkov zábradlí na samostatné montovanie.
Internetový obchod e-shop Ponuka obchodu Eskatt
Mazovský región, POĽSKO
Mazovský región, POĽSKO
Viac ako 650 bm zábradlí na balkónoch a schodiskách a zabezpečovacie systémy okien.
Sklenené zábradlia ES-GLASS-PANEL
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Zábradlia s perforovaným plechom, tepelne spájaná sieť
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Sklenené zábradlia profilový systém

Ponuka obchodu Eskatt