Články ESKATT

Článok 1 – Kalené sklo

Článok 1 – Kalené sklo
Sklenú tabuľu ohrievame na teplotu cca. 700 stupňov Celzia, následne ju veľmi rýchlo chladíme studeným vzduchom – a získavame kalené sklo. Týmto postupom sa mení štruktúra skla, čo spôsobuje, že jeho mechanická pevnosť je 5-7 razy väčšia od obyčajného skla. Vytvára sa pravidelná sieť v podobe kryštálov oxidu kremičitého porozdeľovaná malými oblasťami amorfnej fázy. Po zakaleniu sa sklo nemôže mechanicky obrábať (rezanie, brúsenie, vŕtanie otvorov) s výnimkou pieskovania. Z tohto dôvodu je treba obrábanie spraviť pred kalením. Ďalším efektom kalenia je to, že sklo získa bezpečnostné vlastnosti. Pre kalené sklo je typické veľké tlakové napätie na povrchu a ťažné pnutie vo vnútri. Vďaka tomu napätia, ktoré vznikajú v štruktúre skla spôsobujú, že za v prípade rozbitia tabule rozpadne na malé kúsky.
mehr...

Článok 2 - Predpisy týkajúce sa zábradlí

Článok 2 - Predpisy týkajúce sa zábradlí
Predpisy týkajúce sa konštruovania zábradlí sú určené v nariadeniu Ministerstva infraštruktúry z 12. apríla 2002 roku, vrátanie neskorších zmien. Toto nariadenie podrobne určuje technické podmienky pre budovy, u ktorých je povolené používanie, a obsiahnutá v ňom časť VII. uvádza podmienky bezpečnosti používania. Povinnosť montovania zábradlí. Podľa hore uvedeného nariadenia musia byť zábradlia namontované u schodov alebo rámp, ktoré sú vyššie ako 50 centimetrov. Okrem toho musia byť vo verejných budovách zábradlia namontované tak, aby ich bolo možné používať na obidvoch stranách schodiska. Pokiaľ sú schody širšie ako 4 metre, malo by byť zábradlie namontované aj v strede, alebo by tam malo byť pridané ďalšie zábradlie. Všetky projektované zábradlia by mali spĺňať prísne technologické a montážne normy určené v Poľských normách. Výška zábradlia, svetlosť a otvory v zábradliach. Nariadenie určuje aj prípustnú výšku a veľkosť otvorov pre rodinné domy ako aj pre také verejné budovy ako bytové domy, školy a materské školy. V prípade konštruovania zábradlí v jednorodinných domoch musí byť minimálna meraná zhora zábradlia výška 90 centimetrov. Vo verejných budovách, školách, zdravotných strediskách musí mať zábradlie minimálne 110 cm výšky a maximálna šírka priestoru medzi jednotlivými priečkami zábradlia nemôže byť väčšia ako 12 centimetrov. V rodinných domoch predpisy neurčujú maximálnu šírku medzi jednotlivými priečkami. Pokiaľ majú zábradlia používať osoby postihnuté osoby, je treba aby boli upevnené na obidvoch stranách schodov alebo nájazdov vo výške 75 a 90 centimetrov.

mehr...

PRODUKTY ESKATT

Aktuality

PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
Podsvietené držadla. Nový výrobok ESKATT. Systém osvetlenia cesty prechodu ku zábradliu.
Podsvietené zábradlia ES-LIGHT
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
Nový výrobok ESKATT. Profil pre samonosné zábradlie od 1,5 do 3,5kN, široká paleta príslušenstva.
ESKATT ZÁBRADLIA ES-GLASS-SUPPORTING-3000
INTERNETOVÝ OBCHOD
INTERNETOVÝ OBCHOD
Hotové zostavy zábradlia už od 175,00 zl za bm bez DPH. Viac ako 5000 prvkov zábradlí na samostatné montovanie.
Internetový obchod e-shop Ponuka obchodu Eskatt
ESKATT SPONZOROM BRÁNY DO EURÓPY
ESKATT SPONZOROM BRÁNY DO EURÓPY
Naša firma bola sponzorom Brány do Európy
Sklenené zábradlia ES-GLASS-PANEL
ESKATT SPONZOROM LEVA A OPÍC
ESKATT SPONZOROM LEVA A OPÍC
Naša firma sa stará o zvieratá v Zoologickej záhrade v Chorzowe.
Sklenené zábradlia profilový systém
\

Ponuka obchodu Eskatt